diashow
Tulevaisuusdemarit ry

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Tietotori

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016

Yleistä

Vuosi 2016 on yhdistyksen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi.

Tulevaisuusdemarit ry on sosialidemokraattisen liikkeen puolueosasto Tampereella ja kokoaa yhteen sosialidemokraattisesti ajattelevia ihmisiä. Yhdistyksen perusarvot nojaavat sosialidemokratian arvopohjaan ja päämääriin: vapauteen, tasa-arvoon ja solidaarisuuteen. Tulevaisuusdemarit on nykyaikainen ja vahva toimija sekä paikallisessa että valtakunnallisessa politiikassa sekä muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa, kuten esimerkiksi seurakuntatyössä ja opiskelijapolitiikassa ynnä muussa.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen yhteisiä tilaisuuksia, koulutusta sekä kanavia keskustella ja vaikuttaa. Toimintaa kehitetään jatkuvasti etsimällä toimintamuotoja, joilla entistä paremmin tavoitetaan myös uusia toimijoita. Toiminta on avointa ja mukaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

Kokoukset ja järjestötyö

Yhdistyksen kokoukset pidetään sääntöjen mukaisessa järjestyksessä. Johtokunta kokoontuu toimintavuoden aikana tarpeen mukaan, noin kerran kuukaudessa. Johtokunnan kokoukset ovat avoimia yhdistyksen jäsenille, ellei käsiteltävänä olevista asioista muuta johdu.

Tulevaisuusdemarit ry:n strategia – asiakirja valmistellaan käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi keväällä 2016.

Viestintä

Yhdistyksen pääviestintävälineenä toimii internetissä oleva kotisivuwww.tulevaisuusdemarit.fi. Jäsenille kohdistettua tiedotustoimintaa jatketaan myös jäsenkirjeiden muodossa ennen kaikkea sähköpostia hyödyntäen. Johtokunta selvittää mahdollisuuksia vähentää paperisia jäsenkirjeitä.

Yhdistykselle jäsenistön keskustelukanavaksi perustetaan oma Facebook-sivu. Johtokunnan sisäisen tiedonvälityksen ja keskustelun tarpeisiin perustetaan suljettu Facebook-ryhmä.

Koulutus

Yhdistys osallistuu aktiivisesti sos.dem. kunnallisjärjestön käynnistämän Demariakatemian toimintaan muun muassa ohjaamalla ja kannustamalla jäsenistöään osallistumaan akatemian toimintaan – sekä osallistumaan lisäksi puolueen ja Pirkanmaan piirin tarjoamaan koulutukseen.

Tapahtumat

Yhdistys käynnistää toimintavuoden aikana Tulevaisuusfoorumi-konseption, vapaamuotoisen sosialidemokraattisen keskusteluareenan. Tavoitteena on säännöllisen, vapaamuotoisesti kokoontuvan foorumin lisäksi järjestää myös suurempia yleisötilaisuuksia, joihin kutsutaan valtakunnan ja paikallisen tason vaikuttajia alustamaan käsiteltävää aihetta. Foorumin alla voidaan järjestää myös temaattisia yleisötapahtumia.

Yhdistys järjestää lisäksi maahanmuuttajille ja ns. kantaväestölle suunnattuja kansainvälisiä kohtaamistapahtumia sekä pienyrittäjille suunnattuja tapahtumia.

Miina Sillanpään syntymästä tulee toimintavuonna kuluneeksi 150 vuotta. Tavoitteena on järjestää Sillanpään merkitystä luotaava seminaari Tulevaisuusfoorumilla. Kansainvälisen Naistenpäivän ja Äitienpäivän merkeissä tarjotaan kansalaiskahvit Tammelantorilla.

Tärkeänä mottonamme on: ”Järjestämme tilaisuuksia ennen kaikkea muille kuin itsellemme”.

Yhteistoiminta        

Tulevaisuusdemarit ry pyrkii tiiviiseen yhteistyöhön muiden tamperelaisten puolueosastojen, kunnallisjärjestön ja piirijärjestön kanssa. Erityisesti teemailtojen ja tapahtumien järjestämisessä yhteistyötä harjoitetaan muun muassa Tampereen Työväenyhdistyksen ja Politiikkaklubin kanssa.

Vaalit

Yhdistys valmistautuu kuntavaaleihin 2017 aloittamalla jo keväällä 2016 aktiivisen ehdokashankinnan. Tavoitteena on esittää SDP:n Tampereen ehdokaslistalle asetettavaksi yhteensä 20 yhdistyksen jäsentä. Yhdistys tukee omien ehdokkaidensa vaalityötä sekä sosiaalisesti ja henkisesti että mahdollisuuksien mukaan myös taloudellisesti.

Yhdistys pyrkii saamaan omia ehdokkaitaan myös Osuuskunta Tradekan ja Pirkanmaan Osuuskaupan vaaleihin.

Talous ja varainhankinta

Päätulonlähteenä ovat jäsenmaksut. Yhdistyksen taloutta tuetaan tarvittaessa vapaaehtoisilla ylimääräisillä jäsenmaksuilla. Johtokunta etsii aktiivisesti uusia varainhankintamuotoja.

Jäsenhankinta

Yhdistys pitää tärkeänä kaikessa toiminnassaan huomioida uusien jäsenten, erityisesti nuorten rekrytoimisen. Tavoitteena on saada toimintaan mukaan ihmisiä ilman, että vaaditaan heti jäsenkirjaa.

Politiikka

SDP:n seuraava puoluekokous järjestetään helmikuussa 2017. Puoluekokous päättää mm. periaateohjelmasta. Johtokunta järjestää mahdollisuuksia keskustella puoluekokouksen asioista, valmistelee mahdollisia aloitteita ja huolehtii ehdokkaiden asettamisesta puoluekokousedustajista käytävään jäsenäänestykseen.

Kunnallispolitiikka on Tulevaisuusdemarien keskeinen kiinnostuksen kohde. Tampereen kunnallispolitiikkaa seurataan ja siihen osallistutaan aktiivisesti. Yhdistys ottaa kantaa ja antaa tarvittaessa lausuntoja kulloisestakin asiakohdasta / poliittisesta tilanteesta. Edustajien välityksellä vaikutetaan kunnallisjärjestön poliittisiin linjauksiin. Valtuuston, lautakuntien ja johtokuntien jäsenten kautta pyritään vaikuttamaan Tampereen kaupungin kehittämiseen.

Rohkaisemme jäsenistöä osallistumaan SDP:n valtakunnallisiin työryhmiin. Pidämme kirkkaana mielessä, että ammattiyhdistysliike on osa työväenliikettä, ja siksi yhteistyö ay-liikkeen kanssa on tärkeätä. Myös pienten yritysten työllistävä vaikutus yhteiskunnassamme on huomattava ja pienyrittäjien sosiaaliturvan parantaminen on keskeinen sosialidemokraattinen tavoite.

Hyväksytty Tulevaisuusdemarit ry:n syyskokouksessa 10.11.2015.

Tiedotteet Tampere.fi

Tampereen kaupungin vuoden 2018 tulos erittäin heikko

Tampereen kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen talousluvut ovat kokonaisuudessaan erittäin huonot, vaikka tulos toteutui 8,3 miljoonaa...

Lue lisää »

Kesäaikaan siirtyminen vaikuttaa bussiliikenteeseen

Kellojen kääntäminen kesäaikaan vaikuttaa lauantain ja sunnuntain välisen yön bussiliikenteeseen.

Lue lisää »

Uutiset Demokraatti.fi

Turvallisuuteen on kiinnitetty puolueissa tarkkaan huomiota – SDP:n Rönnholm: Ehdokkaita ohjeistettu niin, ettei kampanjoidessa liikuttaisi yksin

Kampanjoinnin turvallisuuteen on kiinnitetty puolueissa tarkkaan huomiota. STT:n haastattelemat puoluesihteerit korostavat, että ehdokkaiden ja muiden...

Lue lisää »

Tulipalo: yksi rivitalon asunnoista tuhoutui täysin – Epäily: Sytytetty tahallaan, mies otettu kiinni

Salossa Perniössä varhain sunnuntaina tapahtunutta rivitalopaloa epäillään tahallaan sytytetyksi, kertoo poliisi. Tulipalon seurauksena yksi rivitalon...

Lue lisää »

Uutiset SDP.fi

SDP:n Skinnari: SDP sitoutunut pääradan ja keskeisten raideyhteyksien kehittämiseen

Aamulehden otsikko (25.3.) antaa virheellisen kuvan SDP:n linjasta tunnin junaan. SDP haluaa kehittää raideliikennettä suunnitelmallisesti....

Lue lisää »

Torsti ja Ihalainen: SDP ajaa työn murroksen keskellä jatkuvan oppimisen mallia, joka kuuluu kaikille

Työn murroksen keskellä olennaista on luoda ihmisille tulevaisuudenuskoa ja välttää uhkakuvien ja pelon lietsontaa. Se edellyttää panoksia koulutukseen...

Lue lisää »