diashow
Tulevaisuusdemarit ry

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Tietotori

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016

Yleistä

Vuosi 2016 on yhdistyksen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi.

Tulevaisuusdemarit ry on sosialidemokraattisen liikkeen puolueosasto Tampereella ja kokoaa yhteen sosialidemokraattisesti ajattelevia ihmisiä. Yhdistyksen perusarvot nojaavat sosialidemokratian arvopohjaan ja päämääriin: vapauteen, tasa-arvoon ja solidaarisuuteen. Tulevaisuusdemarit on nykyaikainen ja vahva toimija sekä paikallisessa että valtakunnallisessa politiikassa sekä muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa, kuten esimerkiksi seurakuntatyössä ja opiskelijapolitiikassa ynnä muussa.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen yhteisiä tilaisuuksia, koulutusta sekä kanavia keskustella ja vaikuttaa. Toimintaa kehitetään jatkuvasti etsimällä toimintamuotoja, joilla entistä paremmin tavoitetaan myös uusia toimijoita. Toiminta on avointa ja mukaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

Kokoukset ja järjestötyö

Yhdistyksen kokoukset pidetään sääntöjen mukaisessa järjestyksessä. Johtokunta kokoontuu toimintavuoden aikana tarpeen mukaan, noin kerran kuukaudessa. Johtokunnan kokoukset ovat avoimia yhdistyksen jäsenille, ellei käsiteltävänä olevista asioista muuta johdu.

Tulevaisuusdemarit ry:n strategia – asiakirja valmistellaan käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi keväällä 2016.

Viestintä

Yhdistyksen pääviestintävälineenä toimii internetissä oleva kotisivuwww.tulevaisuusdemarit.fi. Jäsenille kohdistettua tiedotustoimintaa jatketaan myös jäsenkirjeiden muodossa ennen kaikkea sähköpostia hyödyntäen. Johtokunta selvittää mahdollisuuksia vähentää paperisia jäsenkirjeitä.

Yhdistykselle jäsenistön keskustelukanavaksi perustetaan oma Facebook-sivu. Johtokunnan sisäisen tiedonvälityksen ja keskustelun tarpeisiin perustetaan suljettu Facebook-ryhmä.

Koulutus

Yhdistys osallistuu aktiivisesti sos.dem. kunnallisjärjestön käynnistämän Demariakatemian toimintaan muun muassa ohjaamalla ja kannustamalla jäsenistöään osallistumaan akatemian toimintaan – sekä osallistumaan lisäksi puolueen ja Pirkanmaan piirin tarjoamaan koulutukseen.

Tapahtumat

Yhdistys käynnistää toimintavuoden aikana Tulevaisuusfoorumi-konseption, vapaamuotoisen sosialidemokraattisen keskusteluareenan. Tavoitteena on säännöllisen, vapaamuotoisesti kokoontuvan foorumin lisäksi järjestää myös suurempia yleisötilaisuuksia, joihin kutsutaan valtakunnan ja paikallisen tason vaikuttajia alustamaan käsiteltävää aihetta. Foorumin alla voidaan järjestää myös temaattisia yleisötapahtumia.

Yhdistys järjestää lisäksi maahanmuuttajille ja ns. kantaväestölle suunnattuja kansainvälisiä kohtaamistapahtumia sekä pienyrittäjille suunnattuja tapahtumia.

Miina Sillanpään syntymästä tulee toimintavuonna kuluneeksi 150 vuotta. Tavoitteena on järjestää Sillanpään merkitystä luotaava seminaari Tulevaisuusfoorumilla. Kansainvälisen Naistenpäivän ja Äitienpäivän merkeissä tarjotaan kansalaiskahvit Tammelantorilla.

Tärkeänä mottonamme on: ”Järjestämme tilaisuuksia ennen kaikkea muille kuin itsellemme”.

Yhteistoiminta        

Tulevaisuusdemarit ry pyrkii tiiviiseen yhteistyöhön muiden tamperelaisten puolueosastojen, kunnallisjärjestön ja piirijärjestön kanssa. Erityisesti teemailtojen ja tapahtumien järjestämisessä yhteistyötä harjoitetaan muun muassa Tampereen Työväenyhdistyksen ja Politiikkaklubin kanssa.

Vaalit

Yhdistys valmistautuu kuntavaaleihin 2017 aloittamalla jo keväällä 2016 aktiivisen ehdokashankinnan. Tavoitteena on esittää SDP:n Tampereen ehdokaslistalle asetettavaksi yhteensä 20 yhdistyksen jäsentä. Yhdistys tukee omien ehdokkaidensa vaalityötä sekä sosiaalisesti ja henkisesti että mahdollisuuksien mukaan myös taloudellisesti.

Yhdistys pyrkii saamaan omia ehdokkaitaan myös Osuuskunta Tradekan ja Pirkanmaan Osuuskaupan vaaleihin.

Talous ja varainhankinta

Päätulonlähteenä ovat jäsenmaksut. Yhdistyksen taloutta tuetaan tarvittaessa vapaaehtoisilla ylimääräisillä jäsenmaksuilla. Johtokunta etsii aktiivisesti uusia varainhankintamuotoja.

Jäsenhankinta

Yhdistys pitää tärkeänä kaikessa toiminnassaan huomioida uusien jäsenten, erityisesti nuorten rekrytoimisen. Tavoitteena on saada toimintaan mukaan ihmisiä ilman, että vaaditaan heti jäsenkirjaa.

Politiikka

SDP:n seuraava puoluekokous järjestetään helmikuussa 2017. Puoluekokous päättää mm. periaateohjelmasta. Johtokunta järjestää mahdollisuuksia keskustella puoluekokouksen asioista, valmistelee mahdollisia aloitteita ja huolehtii ehdokkaiden asettamisesta puoluekokousedustajista käytävään jäsenäänestykseen.

Kunnallispolitiikka on Tulevaisuusdemarien keskeinen kiinnostuksen kohde. Tampereen kunnallispolitiikkaa seurataan ja siihen osallistutaan aktiivisesti. Yhdistys ottaa kantaa ja antaa tarvittaessa lausuntoja kulloisestakin asiakohdasta / poliittisesta tilanteesta. Edustajien välityksellä vaikutetaan kunnallisjärjestön poliittisiin linjauksiin. Valtuuston, lautakuntien ja johtokuntien jäsenten kautta pyritään vaikuttamaan Tampereen kaupungin kehittämiseen.

Rohkaisemme jäsenistöä osallistumaan SDP:n valtakunnallisiin työryhmiin. Pidämme kirkkaana mielessä, että ammattiyhdistysliike on osa työväenliikettä, ja siksi yhteistyö ay-liikkeen kanssa on tärkeätä. Myös pienten yritysten työllistävä vaikutus yhteiskunnassamme on huomattava ja pienyrittäjien sosiaaliturvan parantaminen on keskeinen sosialidemokraattinen tavoite.

Hyväksytty Tulevaisuusdemarit ry:n syyskokouksessa 10.11.2015.

Tiedotteet Tampere.fi

Haiharan taidekeskuksessa lasten kesäinen satupolku ja taiteiden yö 9.8.

Kaukajärvellä sijaitsevassa Haiharan taidekeskuksessa on aktiviteettejä koko perheelle.

Lue lisää »

Haiharan taidekeskuksen residenssivaihtonäyttely Down by the Lake 10.8-1.9.2019

Haiharan taidekeskuksessa on esillä 10.8.-1.9.2019 Down by the Lake –14 vuotta-Tampere-Düsseldorf-taiteilijat –residenssissä...

Lue lisää »

Uutiset Pirkanmaa SDP.fi

SDP Pirkanmaan suurin puolue

SDP nousi eduskuntavaaleissa suurimmaksi puolueeksi sekä Pirkanmaalla että koko maassa. Pirkanmaan paikkamäärä nousi viiteen, ja valituiksi tulivat: Sanna...

Lue lisää »

Pirkanmaan Sosialidemokraattiset eduskuntavaaliehdokkaat

SDP Pirkanmaa eduskuntavaaliehdokkaat (19) 2019 vaalit   Asell Marko 48v Nokia liikunnanohjaaja Gustafsson Jukka 72v Tampere kansanedustaja Julin Sofia 20v...

Lue lisää »

Uutiset SDP.fi

SDP:n Salonen: Suomen meriklusteri on valmis suureen kädenjälkeen ja pieneen hiilijalanjälkeen

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Kristiina Salonen osallistui SuomiAreenassa järjestettyyn meriklusterin...

Lue lisää »

SDP:n Kymäläinen: Tiet ja raiteet ovat maamme arvokas omaisuus, josta tulee pitää huolta

SDP:n kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen osallistui SuomiAreenassa torstaina SKAL:n, INFRA:n ja Suomen...

Lue lisää »

Uutiset Demokraatti.fi

Ulkoministeri Haavisto Hormuzinsalmen tapahtumista: ”Merirosvousta”

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Hormuzinsalmessa käytetään nyt merirosvoutta yhtenä vallankäytön välineenä ja tämä on hänen mukaansa...

Lue lisää »

Britannia kehottaa brittilaivoja pysymään poissa Hormuzinsalmelta – Iran väittää tankkerin joutuneen onnettomuuteen

Britannia on kehottanut brittilaivoja pysymään poissa Hormuzinsalmelta. Varoitus on väliaikainen, ja se annettiin sen jälkeen, kun Iran otti kiinni...

Lue lisää »