diashow
Tulevaisuusdemarit ry

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Tietotori

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016

Yleistä

Vuosi 2016 on yhdistyksen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi.

Tulevaisuusdemarit ry on sosialidemokraattisen liikkeen puolueosasto Tampereella ja kokoaa yhteen sosialidemokraattisesti ajattelevia ihmisiä. Yhdistyksen perusarvot nojaavat sosialidemokratian arvopohjaan ja päämääriin: vapauteen, tasa-arvoon ja solidaarisuuteen. Tulevaisuusdemarit on nykyaikainen ja vahva toimija sekä paikallisessa että valtakunnallisessa politiikassa sekä muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa, kuten esimerkiksi seurakuntatyössä ja opiskelijapolitiikassa ynnä muussa.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen yhteisiä tilaisuuksia, koulutusta sekä kanavia keskustella ja vaikuttaa. Toimintaa kehitetään jatkuvasti etsimällä toimintamuotoja, joilla entistä paremmin tavoitetaan myös uusia toimijoita. Toiminta on avointa ja mukaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

Kokoukset ja järjestötyö

Yhdistyksen kokoukset pidetään sääntöjen mukaisessa järjestyksessä. Johtokunta kokoontuu toimintavuoden aikana tarpeen mukaan, noin kerran kuukaudessa. Johtokunnan kokoukset ovat avoimia yhdistyksen jäsenille, ellei käsiteltävänä olevista asioista muuta johdu.

Tulevaisuusdemarit ry:n strategia – asiakirja valmistellaan käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi keväällä 2016.

Viestintä

Yhdistyksen pääviestintävälineenä toimii internetissä oleva kotisivuwww.tulevaisuusdemarit.fi. Jäsenille kohdistettua tiedotustoimintaa jatketaan myös jäsenkirjeiden muodossa ennen kaikkea sähköpostia hyödyntäen. Johtokunta selvittää mahdollisuuksia vähentää paperisia jäsenkirjeitä.

Yhdistykselle jäsenistön keskustelukanavaksi perustetaan oma Facebook-sivu. Johtokunnan sisäisen tiedonvälityksen ja keskustelun tarpeisiin perustetaan suljettu Facebook-ryhmä.

Koulutus

Yhdistys osallistuu aktiivisesti sos.dem. kunnallisjärjestön käynnistämän Demariakatemian toimintaan muun muassa ohjaamalla ja kannustamalla jäsenistöään osallistumaan akatemian toimintaan – sekä osallistumaan lisäksi puolueen ja Pirkanmaan piirin tarjoamaan koulutukseen.

Tapahtumat

Yhdistys käynnistää toimintavuoden aikana Tulevaisuusfoorumi-konseption, vapaamuotoisen sosialidemokraattisen keskusteluareenan. Tavoitteena on säännöllisen, vapaamuotoisesti kokoontuvan foorumin lisäksi järjestää myös suurempia yleisötilaisuuksia, joihin kutsutaan valtakunnan ja paikallisen tason vaikuttajia alustamaan käsiteltävää aihetta. Foorumin alla voidaan järjestää myös temaattisia yleisötapahtumia.

Yhdistys järjestää lisäksi maahanmuuttajille ja ns. kantaväestölle suunnattuja kansainvälisiä kohtaamistapahtumia sekä pienyrittäjille suunnattuja tapahtumia.

Miina Sillanpään syntymästä tulee toimintavuonna kuluneeksi 150 vuotta. Tavoitteena on järjestää Sillanpään merkitystä luotaava seminaari Tulevaisuusfoorumilla. Kansainvälisen Naistenpäivän ja Äitienpäivän merkeissä tarjotaan kansalaiskahvit Tammelantorilla.

Tärkeänä mottonamme on: ”Järjestämme tilaisuuksia ennen kaikkea muille kuin itsellemme”.

Yhteistoiminta        

Tulevaisuusdemarit ry pyrkii tiiviiseen yhteistyöhön muiden tamperelaisten puolueosastojen, kunnallisjärjestön ja piirijärjestön kanssa. Erityisesti teemailtojen ja tapahtumien järjestämisessä yhteistyötä harjoitetaan muun muassa Tampereen Työväenyhdistyksen ja Politiikkaklubin kanssa.

Vaalit

Yhdistys valmistautuu kuntavaaleihin 2017 aloittamalla jo keväällä 2016 aktiivisen ehdokashankinnan. Tavoitteena on esittää SDP:n Tampereen ehdokaslistalle asetettavaksi yhteensä 20 yhdistyksen jäsentä. Yhdistys tukee omien ehdokkaidensa vaalityötä sekä sosiaalisesti ja henkisesti että mahdollisuuksien mukaan myös taloudellisesti.

Yhdistys pyrkii saamaan omia ehdokkaitaan myös Osuuskunta Tradekan ja Pirkanmaan Osuuskaupan vaaleihin.

Talous ja varainhankinta

Päätulonlähteenä ovat jäsenmaksut. Yhdistyksen taloutta tuetaan tarvittaessa vapaaehtoisilla ylimääräisillä jäsenmaksuilla. Johtokunta etsii aktiivisesti uusia varainhankintamuotoja.

Jäsenhankinta

Yhdistys pitää tärkeänä kaikessa toiminnassaan huomioida uusien jäsenten, erityisesti nuorten rekrytoimisen. Tavoitteena on saada toimintaan mukaan ihmisiä ilman, että vaaditaan heti jäsenkirjaa.

Politiikka

SDP:n seuraava puoluekokous järjestetään helmikuussa 2017. Puoluekokous päättää mm. periaateohjelmasta. Johtokunta järjestää mahdollisuuksia keskustella puoluekokouksen asioista, valmistelee mahdollisia aloitteita ja huolehtii ehdokkaiden asettamisesta puoluekokousedustajista käytävään jäsenäänestykseen.

Kunnallispolitiikka on Tulevaisuusdemarien keskeinen kiinnostuksen kohde. Tampereen kunnallispolitiikkaa seurataan ja siihen osallistutaan aktiivisesti. Yhdistys ottaa kantaa ja antaa tarvittaessa lausuntoja kulloisestakin asiakohdasta / poliittisesta tilanteesta. Edustajien välityksellä vaikutetaan kunnallisjärjestön poliittisiin linjauksiin. Valtuuston, lautakuntien ja johtokuntien jäsenten kautta pyritään vaikuttamaan Tampereen kaupungin kehittämiseen.

Rohkaisemme jäsenistöä osallistumaan SDP:n valtakunnallisiin työryhmiin. Pidämme kirkkaana mielessä, että ammattiyhdistysliike on osa työväenliikettä, ja siksi yhteistyö ay-liikkeen kanssa on tärkeätä. Myös pienten yritysten työllistävä vaikutus yhteiskunnassamme on huomattava ja pienyrittäjien sosiaaliturvan parantaminen on keskeinen sosialidemokraattinen tavoite.

Hyväksytty Tulevaisuusdemarit ry:n syyskokouksessa 10.11.2015.

Tiedotteet Tampere.fi

Energiaviisaat kaupungit etsivät uusia ratkaisuja

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeeseen osallistuvat kaupungit etsivät uusia ratkaisuja kiinteistöjen energia-, käyttäjä- ja...

Lue lisää »

Etelä-Hervannan koulun uudisrakennuksen asemakaava hyväksyttiin

Etelä-Hervannan uuden koulun, terveydenhoitotiloja ja päiväkodin mahdollistava asemakaavamuutos hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa...

Lue lisää »

Uutiset Demokraatti.fi

Putin avautui serbialaismedialle USA:n pyrkimyksistä

Venäjän presidentti Vladimir Putin otetaan tänään juhlallisesti vastaan vierailulle Serbiaan. Luvassa on muun muassa näyttävä paraati pääkaupungin...

Lue lisää »

Arvojen ja vision koeponnistus – SDP:n periaatejulistuksen raakiletta kypsennetään kommenteilla

Miltä kuulostaisi lukupiiri, jossa keskustellaan SDP:n periaatejulistuksesta? Kaisa Pennyn mielestä se kuulostaa oikein hyvältä. Pennyn ja puoluesihteeri...

Lue lisää »

Uutiset SDP.fi

SDP:n Lauri Ihalainen: Hallituspuolueet sivuuttivat eduskunnassa kahdeksan puolueen yhteiset tavoitteet päästökaupan kehittämisestä

Eduskunnassa keskusteltiin tänään laajasti ilmastopolitiikasta kahden keskustelualoitteen pohjalta. Myös päästökauppaa koskevat asiat nousivat esiin...

Lue lisää »

Kansanedustaja Pilvi Torsti: Ilmastonmuutos ja monimuotoisuus opetussuunnitelmiin ja tutkintotavoitteisiin

Kansanedustaja Pilvi Torsti (sd.) esittää, että ilmastonmuutos on nostettava kiireellisesti koulutuksemme perussisältöihin. Tarvitsemme sitovia...

Lue lisää »