diashow
Tulevaisuusdemarit ry

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Tietotori

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017

 

 

 

Yleistä

 

Vuosi 2017 on yhdistyksen toinen kokonainen toimintavuosi.

 

Tulevaisuusdemarit ry on sosialidemokraattisen liikkeen puolueosasto Tampereella ja kokoaa yhteen sosialidemokraattisesti ajattelevia ihmisiä. Yhdistyksen perusarvot nojaavat sosialidemokratian arvopohjaan ja päämääriin: vapauteen, tasa-arvoon ja solidaarisuuteen. Tulevaisuusdemarit on nykyaikainen ja vahva toimija sekä paikallisessa että valtakunnallisessa politiikassa sekä muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa, kuten esimerkiksi seurakuntatyössä ja opiskelijapolitiikassa.

 

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen yhteisiä tilaisuuksia, koulutusta sekä kanavia keskustella ja vaikuttaa. Toimintaa kehitetään jatkuvasti etsimällä toimintamuotoja, joilla entistä paremmin tavoitetaan myös uusia toimijoita. Toiminta on avointa ja mukaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

 

 

Kokoukset ja järjestötyö

 

Yhdistyksen kokoukset pidetään sääntöjen mukaisessa järjestyksessä. Johtokunta kokoontuu toimintavuoden aikana tarpeen mukaan, noin kerran kuukaudessa. Johtokunnan kokoukset ovat avoimia yhdistyksen jäsenille, ellei käsiteltävänä olevista asioista muuta johdu.

 

Tulevaisuusdemarit ry:n strategiatyö aloitetaan. Asiakirja valmistellaan käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi toimintavuoden 2017 aikana.

 

 

Viestintä

 

Yhdistyksen pääasiallinen viestintäväline on tulevaisuusdemarit.fi. Jäsenille kohdistettuun sisäiseen tiedotustoimintaan sekä aktiiviseen yhteydenpitoon käytetään pääasiallisesti kesällä 2016 käyttöön otettuja Tietotorin palveluita. Jäseniä kannustetaan kirjautumaan Tietotorin käyttäjiksi.

 

Tiedotusta jatketaan myös jäsenkirjeiden muodossa. Tavoitteena on lähettää sähköinen jäsenkirje vähintään kerran kuukaudessa. Paperisten jäsenkirjeiden käyttö minimoidaan kustannussyistä. Johtokunta selvittää parhaat mahdollisuudet pitää tiivistä yhteyttä koko jäsenistöön.

 

Yhdistyksen tiedotuskäytössä on oma Facebook-sivu. Johtokunta kehittää sivun sisältöä ja tekee siitä entistä kiinnostavamman.

 

 

Koulutus

 

Yhdistys ohjaa jäseniä osallistumaan aktiivisesti sos.dem. kunnallisjärjestön, piirin ja puolueen tarjoamaan koulutukseen.

 

Tarvittaessa järjestetään neuvontaa ja koulutusta Tietotorin käytössä.

 

 

Tapahtumat

 

Yhdistys järjestää säännöllisiä vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Osallistumme myös muiden toimijoiden vastaavan laisiin avoimiin tilaisuuksiin.

 

Yhteistyössä muiden sosialidemokraattisten järjestöjen kanssa järjestetään myös suurempia yleisötilaisuuksia, joihin kutsutaan valtakunnan ja paikallisen tason vaikuttajia alustamaan käsiteltävää aihetta.

 

Kulttuuriharrastusta jatketaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Muita teemoja ovat esim. kansainvälisyys ja maahanmuuttajat sekä pienyrittäjyys.

 

Kansainvälisen Naistenpäivän ja Äitienpäivän merkeissä tarjotaan tamperelaisille torikahvit. Toritapahtumat ovat osa kuntavaalityötä.

 

Johtokunta laatii vuodelle 2017 toimintakalenterin, joka lähetetään kaikille jäsenille vuoden ensimmäisessä jäsenkirjeessä sekä asetetaan nähtäville tulevaisuusdemarit.fi – sivulle.

 

Tärkeä mottomme on: ”Järjestämme tilaisuuksia ennen kaikkea muille kuin itsellemme”.

 

 

Yhteistoiminta

 

Tulevaisuusdemarit ry harjoittaa tiiviistä yhteistyötä kaikkien sosialidemokraattisten järjestöjen kanssa. Mm. tapahtumien järjestämisessä yhteistyö on tarkoituksenmukaista.

 

 

Vaalit

 

Kuntavaalit järjestetään 9.4.2017. Yhdistys tukee kaikkien ehdokkaina olevien jäsentensä kuntavaalityötä tasapuolisesti.

 

Ensimmäiset maakuntavaalit ja tasavallan presidentin vaali järjestetään tammikuussa 2018. Yhdistys valmistautuu syksyllä 2017 alkavaan vaalityöhön.

 

 

Talous ja varainhankinta

 

Tärkein tulonlähde on jäsenmaksu. Yhdistyksen taloutta tuetaan tarvittaessa vapaaehtoisilla ylimääräisillä jäsenmaksuilla. Johtokunta etsii aktiivisesti uusia varainhankintamuotoja.

 

Yhdistys hankkii oman kulkuelipun. Lippu vihitään kevätkokouksen yhteydessä ja sitä kannetaan ensimmäisen kerran ylpeänä vappuna 2017.

 

 

Jäsenhankinta

 

Yhdistys pitää tärkeänä kaikessa toiminnassaan huomioida uusien jäsenten, erityisesti nuorten rekrytoimisen. Tavoitteena on saada toimintaan mukaan uusia ihmisiä ilman, että vaaditaan heti jäsenkirjaa.

 

 

Politiikka

 

SDP:n puoluekokous järjestetään 3.-5.2.2017. Puoluekokous päättää mm. periaateohjelmasta.

 

Kunnallispolitiikka on Tulevaisuusdemarien keskeinen kiinnostuksen kohde. Tampereen kunnallispolitiikkaa seurataan ja siihen osallistutaan aktiivisesti. Yhdistys ottaa kantaa ja antaa tarvittaessa lausuntoja kulloisestakin asiakohdasta / poliittisesta tilanteesta. Edustajien välityksellä vaikutetaan kunnallisjärjestön poliittisiin linjauksiin. Valtuuston, lautakuntien ja johtokuntien jäsenten kautta pyritään myönteisellä tavalla vaikuttamaan Tampereen kaupungin kehittämiseen.

 

Rohkaisemme jäsenistöä osallistumaan SDP:n valtakunnallisiin työryhmiin. Pidämme kirkkaana mielessä, että ammattiyhdistysliike on osa työväenliikettä, ja siksi yhteistyö ay-liikkeen kanssa on tärkeätä. Myös pienten yritysten työllistävä vaikutus yhteiskunnassamme on huomattava ja pienyrittäjien sosiaaliturvan parantaminen on keskeinen sosialidemokraattinen tavoite.

 

 

Hyväksytty Tulevaisuusdemarit ry:n syyskokouksessa 21.11.2016.

Tiedotteet Tampere.fi

Tampereen kaupungin vuoden 2018 tulos erittäin heikko

Tampereen kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen talousluvut ovat kokonaisuudessaan erittäin huonot, vaikka tulos toteutui 8,3 miljoonaa...

Lue lisää »

Kesäaikaan siirtyminen vaikuttaa bussiliikenteeseen

Kellojen kääntäminen kesäaikaan vaikuttaa lauantain ja sunnuntain välisen yön bussiliikenteeseen.

Lue lisää »

Uutiset Demokraatti.fi

Turvallisuuteen on kiinnitetty puolueissa tarkkaan huomiota – SDP:n Rönnholm: Ehdokkaita ohjeistettu niin, ettei kampanjoidessa liikuttaisi yksin

Kampanjoinnin turvallisuuteen on kiinnitetty puolueissa tarkkaan huomiota. STT:n haastattelemat puoluesihteerit korostavat, että ehdokkaiden ja muiden...

Lue lisää »

Tulipalo: yksi rivitalon asunnoista tuhoutui täysin – Epäily: Sytytetty tahallaan, mies otettu kiinni

Salossa Perniössä varhain sunnuntaina tapahtunutta rivitalopaloa epäillään tahallaan sytytetyksi, kertoo poliisi. Tulipalon seurauksena yksi rivitalon...

Lue lisää »

Uutiset SDP.fi

SDP:n Skinnari: SDP sitoutunut pääradan ja keskeisten raideyhteyksien kehittämiseen

Aamulehden otsikko (25.3.) antaa virheellisen kuvan SDP:n linjasta tunnin junaan. SDP haluaa kehittää raideliikennettä suunnitelmallisesti....

Lue lisää »

Torsti ja Ihalainen: SDP ajaa työn murroksen keskellä jatkuvan oppimisen mallia, joka kuuluu kaikille

Työn murroksen keskellä olennaista on luoda ihmisille tulevaisuudenuskoa ja välttää uhkakuvien ja pelon lietsontaa. Se edellyttää panoksia koulutukseen...

Lue lisää »