diashow
Tulevaisuusdemarit ry

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Tietotori

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018
Yleistä

Vuosi 2018 on yhdistyksen kolmas kokonainen toimintavuosi.

Tulevaisuusdemarit ry on sosialidemokraattisen liikkeen jäsenmäärältään suurin puolueosasto Tampereella ja kokoaa yhteen sosialidemokraattisesti ajattelevia ihmisiä. Yhdistyksen perusarvot nojaavat sosialidemokratian arvoihin ja päämääriin: vapauteen, tasa-arvoon ja solidaarisuuteen. Tulevaisuusdemarit on nykyaikainen ja vahva toimija sekä paikallisessa että valtakunnallisessa politiikassa sekä muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa, kuten esimerkiksi opiskelijapolitiikassa ja seurakuntatyössä.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen yhteisiä tilaisuuksia, koulutusta sekä kanavia keskustella ja vaikuttaa. Toimintaa kehitetään jatkuvasti etsimällä toimintamuotoja, joilla entistä paremmin tavoitetaan myös uusia toimijoita. Toiminta on avointa ja mukaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.
Kokoukset ja järjestötyö

Yhdistyksen kokoukset pidetään sääntöjen mukaisessa järjestyksessä. Johtokunta kokoontuu toimintavuoden aikana tarpeen mukaan, noin kerran kuukaudessa. Johtokunnan kokoukset ovat avoimia yhdistyksen jäsenille, ellei käsiteltävänä ole salassa pidettäviä asioita.

Johtokunta tehostaa työtään käyttämällä aktiivisesti Tietotorin tarjoamia palveluita. Sähköinen yhteydenpito edellyttää johtokunnan jäsenten aktiivisuutta ja myönteistä asennetta nykyaikaiseen toimintakulttuuriin.

Tulevaisuusdemarit ry:tä kehitetään jatkamalla strategiatyötä. Asiakirjan valmistelua jatketaan ja se pyritään käsittelemään yhdistyksen kokouksessa toimintavuoden 2018 aikana.Viestintä

Yhdistyksen pääasiallinen viestintäväline on www.tulevaisuusdemarit.fi. Jäsenille kohdistettuun sisäiseen tiedotustoimintaan sekä aktiiviseen yhteydenpitoon käytetään Tietotorin palveluita. Jäseniä kannustetaan kirjautumaan Tietotorin käyttäjiksi.

Tiedotusta jatketaan myös sähköisten jäsenkirjeiden muodossa. Paperisten jäsenkirjeiden käyttö minimoidaan kustannussyistä. Johtokunta selvittää parhaita mahdollisuuksia pitää tiivistä yhteyttä koko jäsenistöön.

Yhdistyksen tiedotuskäytössä on oma Facebook-sivu. Johtokunta kehittää sivun sisältöä ja tekee siitä entistä kiinnostavamman.


Koulutus

Yhdistys ohjaa jäseniä osallistumaan aktiivisesti sos.dem. kunnallisjärjestön, piirin ja puolueen tarjoamaan koulutukseen.

Tarvittaessa järjestetään neuvontaa ja koulutusta Tietotorin käytössä.


Tapahtumat

Yhdistys järjestää säännöllisiä vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Osallistumme myös muiden toimijoiden vastaavan laisiin avoimiin tilaisuuksiin.

Yhteistyössä muiden sosialidemokraattisten toimijoiden kanssa järjestetään yleisötilaisuuksia, joihin kutsutaan valtakunnan ja paikallisen tason asiantuntijoita ja vaikuttajia.

Kulttuuriharrastusta jatketaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Muita teemoja ovat esim. kansainvälisyys ja maahanmuuttajat sekä pienyrittäjyys.

Äitienpäivän aattona tarjotaan tamperelaisille torikahvit. Toritapahtumat ovat osa yhdistyksen näkyvyyttä kuntalaisiin päin sekä yhteydenpitoa äänestäjiin.

Johtokunta laatii vuodelle 2018 toimintakalenterin.

Tärkeä mottomme on: ”Järjestämme tilaisuuksia ennen kaikkea muille kuin itsellemme”.


Yhteistoiminta

Tulevaisuusdemarit ry toimii yhteistyössä kaikkien sosialidemokraattisten järjestöjen kanssa. Mm. tapahtumien järjestämisessä yhteistyö on tarkoituksenmukaista.


Vaalit

Presidentinvaalit

Tasavallan presidentin kaksivaiheinen vaali toimitetaan 28.1. ja 11.2.2018. Yhdistys tukee Tuula Haataisen vaalikampanjaa.

Maakuntavaalit

Ensimmäiset maakuntavaalit järjestettäneen syksyllä 2018. Tulevaisuusdemarit asettaa vaaliin omia ehdokkaita, joiden vaalityötä tuetaan.

Seurakuntavaalit

Evankelis-luterilaisten seurakuntien kirkkovaalit toimitetaan syksyllä 2018. Tulevaisuusdemarehin kuuluvan seurakuntaväen joukosta muodostetaan toimintaryhmä, joka pääosin toteuttaa yhdistyksen ehdokasasettelun ja vaalityön.

Eduskuntavaalit 2019

Valmistaudutaan vuoden 2019 eduskuntavaaleihin.Talous ja varainhankinta

Tärkein tulonlähde on jäsenmaksut. Yhdistyksen taloutta tuetaan tarvittaessa vapaaehtoisilla ylimääräisillä jäsenmaksuilla. Johtokunta etsii aktiivisesti uusia varainhankintamuotoja.Jäsenhankinta

Yhdistys pitää tärkeänä kaikessa toiminnassaan huomioida uusien jäsenten, erityisesti nuorten rekrytoimisen. Tavoitteena on saada toimintaan mukaan uusia ihmisiä ilman, että vaaditaan heti jäsenkirjaa.


Politiikka

Tulevaisuusdemarit kannustaa jäseniään osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan sekä toimii tiiviissä vuorovaikutussuhteessa eri luottamustehtävissä toimiviin jäseniinsä.

Kunnallispolitiikka on Tulevaisuusdemarien keskeinen kiinnostuksen kohde. Tampereen kunnallispolitiikkaa seurataan ja siihen osallistutaan aktiivisesti. Yhdistys ottaa kantaa ja antaa tarvittaessa lausuntoja kulloisestakin asiakohdasta / poliittisesta tilanteesta. Edustajien välityksellä vaikutetaan kunnallisjärjestön poliittisiin linjauksiin. Valtuuston, lautakuntien ja johtokuntien jäsenten kautta pyritään myönteisellä tavalla vaikuttamaan Tampereen kaupungin kehittämiseen.

Pidämme kirkkaana mielessä, että ammattiyhdistysliike on osa työväenliikettä, ja siksi yhteistyö ay-liikkeen kanssa on tärkeätä. Myös pienten yritysten työllistävä vaikutus yhteiskunnassamme on huomattava ja pienyrittäjien sosiaaliturvan parantaminen on keskeinen sosialidemokraattinen tavoite.

Hyväksytty Tulevaisuusdemarit ry:n syyskokouksessa 23.11.2017.

Tiedotteet Tampere.fi

Energiaviisaat kaupungit etsivät uusia ratkaisuja

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeeseen osallistuvat kaupungit etsivät uusia ratkaisuja kiinteistöjen energia-, käyttäjä- ja...

Lue lisää »

Etelä-Hervannan koulun uudisrakennuksen asemakaava hyväksyttiin

Etelä-Hervannan uuden koulun, terveydenhoitotiloja ja päiväkodin mahdollistava asemakaavamuutos hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa...

Lue lisää »

Uutiset Demokraatti.fi

Vuoden valtuutettu -finalisti Ville Rautiainen: ”Ihmisten kohtaaminen ihmisenä on tärkeää, ei saa piiloutua päättäjäroolin taa”

26-vuotias Ville Rautiainen Saarijärveltä on finalisti Demokraatin ja SDP:n Vuoden valtuutettu 2019 -kilpailussa. Ville Rautiainen on ensimmäisen kauden...

Lue lisää »

Viranomaisten tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä kasvoi viime vuonna liki 14 %

Viranomaisten tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä kasvoi viime vuonna liki 14 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Raiskauksia ilmoitettiin noin 1 340,...

Lue lisää »

Uutiset SDP.fi

SDP:n Lauri Ihalainen: Hallituspuolueet sivuuttivat eduskunnassa kahdeksan puolueen yhteiset tavoitteet päästökaupan kehittämisestä

Eduskunnassa keskusteltiin tänään laajasti ilmastopolitiikasta kahden keskustelualoitteen pohjalta. Myös päästökauppaa koskevat asiat nousivat esiin...

Lue lisää »

Kansanedustaja Pilvi Torsti: Ilmastonmuutos ja monimuotoisuus opetussuunnitelmiin ja tutkintotavoitteisiin

Kansanedustaja Pilvi Torsti (sd.) esittää, että ilmastonmuutos on nostettava kiireellisesti koulutuksemme perussisältöihin. Tarvitsemme sitovia...

Lue lisää »