diashow
Tulevaisuusdemarit ry

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Tietotori

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018
Yleistä

Vuosi 2018 on yhdistyksen kolmas kokonainen toimintavuosi.

Tulevaisuusdemarit ry on sosialidemokraattisen liikkeen jäsenmäärältään suurin puolueosasto Tampereella ja kokoaa yhteen sosialidemokraattisesti ajattelevia ihmisiä. Yhdistyksen perusarvot nojaavat sosialidemokratian arvoihin ja päämääriin: vapauteen, tasa-arvoon ja solidaarisuuteen. Tulevaisuusdemarit on nykyaikainen ja vahva toimija sekä paikallisessa että valtakunnallisessa politiikassa sekä muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa, kuten esimerkiksi opiskelijapolitiikassa ja seurakuntatyössä.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen yhteisiä tilaisuuksia, koulutusta sekä kanavia keskustella ja vaikuttaa. Toimintaa kehitetään jatkuvasti etsimällä toimintamuotoja, joilla entistä paremmin tavoitetaan myös uusia toimijoita. Toiminta on avointa ja mukaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.
Kokoukset ja järjestötyö

Yhdistyksen kokoukset pidetään sääntöjen mukaisessa järjestyksessä. Johtokunta kokoontuu toimintavuoden aikana tarpeen mukaan, noin kerran kuukaudessa. Johtokunnan kokoukset ovat avoimia yhdistyksen jäsenille, ellei käsiteltävänä ole salassa pidettäviä asioita.

Johtokunta tehostaa työtään käyttämällä aktiivisesti Tietotorin tarjoamia palveluita. Sähköinen yhteydenpito edellyttää johtokunnan jäsenten aktiivisuutta ja myönteistä asennetta nykyaikaiseen toimintakulttuuriin.

Tulevaisuusdemarit ry:tä kehitetään jatkamalla strategiatyötä. Asiakirjan valmistelua jatketaan ja se pyritään käsittelemään yhdistyksen kokouksessa toimintavuoden 2018 aikana.Viestintä

Yhdistyksen pääasiallinen viestintäväline on www.tulevaisuusdemarit.fi. Jäsenille kohdistettuun sisäiseen tiedotustoimintaan sekä aktiiviseen yhteydenpitoon käytetään Tietotorin palveluita. Jäseniä kannustetaan kirjautumaan Tietotorin käyttäjiksi.

Tiedotusta jatketaan myös sähköisten jäsenkirjeiden muodossa. Paperisten jäsenkirjeiden käyttö minimoidaan kustannussyistä. Johtokunta selvittää parhaita mahdollisuuksia pitää tiivistä yhteyttä koko jäsenistöön.

Yhdistyksen tiedotuskäytössä on oma Facebook-sivu. Johtokunta kehittää sivun sisältöä ja tekee siitä entistä kiinnostavamman.


Koulutus

Yhdistys ohjaa jäseniä osallistumaan aktiivisesti sos.dem. kunnallisjärjestön, piirin ja puolueen tarjoamaan koulutukseen.

Tarvittaessa järjestetään neuvontaa ja koulutusta Tietotorin käytössä.


Tapahtumat

Yhdistys järjestää säännöllisiä vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Osallistumme myös muiden toimijoiden vastaavan laisiin avoimiin tilaisuuksiin.

Yhteistyössä muiden sosialidemokraattisten toimijoiden kanssa järjestetään yleisötilaisuuksia, joihin kutsutaan valtakunnan ja paikallisen tason asiantuntijoita ja vaikuttajia.

Kulttuuriharrastusta jatketaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Muita teemoja ovat esim. kansainvälisyys ja maahanmuuttajat sekä pienyrittäjyys.

Äitienpäivän aattona tarjotaan tamperelaisille torikahvit. Toritapahtumat ovat osa yhdistyksen näkyvyyttä kuntalaisiin päin sekä yhteydenpitoa äänestäjiin.

Johtokunta laatii vuodelle 2018 toimintakalenterin.

Tärkeä mottomme on: ”Järjestämme tilaisuuksia ennen kaikkea muille kuin itsellemme”.


Yhteistoiminta

Tulevaisuusdemarit ry toimii yhteistyössä kaikkien sosialidemokraattisten järjestöjen kanssa. Mm. tapahtumien järjestämisessä yhteistyö on tarkoituksenmukaista.


Vaalit

Presidentinvaalit

Tasavallan presidentin kaksivaiheinen vaali toimitetaan 28.1. ja 11.2.2018. Yhdistys tukee Tuula Haataisen vaalikampanjaa.

Maakuntavaalit

Ensimmäiset maakuntavaalit järjestettäneen syksyllä 2018. Tulevaisuusdemarit asettaa vaaliin omia ehdokkaita, joiden vaalityötä tuetaan.

Seurakuntavaalit

Evankelis-luterilaisten seurakuntien kirkkovaalit toimitetaan syksyllä 2018. Tulevaisuusdemarehin kuuluvan seurakuntaväen joukosta muodostetaan toimintaryhmä, joka pääosin toteuttaa yhdistyksen ehdokasasettelun ja vaalityön.

Eduskuntavaalit 2019

Valmistaudutaan vuoden 2019 eduskuntavaaleihin.Talous ja varainhankinta

Tärkein tulonlähde on jäsenmaksut. Yhdistyksen taloutta tuetaan tarvittaessa vapaaehtoisilla ylimääräisillä jäsenmaksuilla. Johtokunta etsii aktiivisesti uusia varainhankintamuotoja.Jäsenhankinta

Yhdistys pitää tärkeänä kaikessa toiminnassaan huomioida uusien jäsenten, erityisesti nuorten rekrytoimisen. Tavoitteena on saada toimintaan mukaan uusia ihmisiä ilman, että vaaditaan heti jäsenkirjaa.


Politiikka

Tulevaisuusdemarit kannustaa jäseniään osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan sekä toimii tiiviissä vuorovaikutussuhteessa eri luottamustehtävissä toimiviin jäseniinsä.

Kunnallispolitiikka on Tulevaisuusdemarien keskeinen kiinnostuksen kohde. Tampereen kunnallispolitiikkaa seurataan ja siihen osallistutaan aktiivisesti. Yhdistys ottaa kantaa ja antaa tarvittaessa lausuntoja kulloisestakin asiakohdasta / poliittisesta tilanteesta. Edustajien välityksellä vaikutetaan kunnallisjärjestön poliittisiin linjauksiin. Valtuuston, lautakuntien ja johtokuntien jäsenten kautta pyritään myönteisellä tavalla vaikuttamaan Tampereen kaupungin kehittämiseen.

Pidämme kirkkaana mielessä, että ammattiyhdistysliike on osa työväenliikettä, ja siksi yhteistyö ay-liikkeen kanssa on tärkeätä. Myös pienten yritysten työllistävä vaikutus yhteiskunnassamme on huomattava ja pienyrittäjien sosiaaliturvan parantaminen on keskeinen sosialidemokraattinen tavoite.

Hyväksytty Tulevaisuusdemarit ry:n syyskokouksessa 23.11.2017.

Tiedotteet Tampere.fi

Tampereen kaupungin vuoden 2018 tulos erittäin heikko

Tampereen kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen talousluvut ovat kokonaisuudessaan erittäin huonot, vaikka tulos toteutui 8,3 miljoonaa...

Lue lisää »

Kesäaikaan siirtyminen vaikuttaa bussiliikenteeseen

Kellojen kääntäminen kesäaikaan vaikuttaa lauantain ja sunnuntain välisen yön bussiliikenteeseen.

Lue lisää »

Uutiset Demokraatti.fi

Turvallisuuteen on kiinnitetty puolueissa tarkkaan huomiota – SDP:n Rönnholm: Ehdokkaita ohjeistettu niin, ettei kampanjoidessa liikuttaisi yksin

Kampanjoinnin turvallisuuteen on kiinnitetty puolueissa tarkkaan huomiota. STT:n haastattelemat puoluesihteerit korostavat, että ehdokkaiden ja muiden...

Lue lisää »

Tulipalo: yksi rivitalon asunnoista tuhoutui täysin – Epäily: Sytytetty tahallaan, mies otettu kiinni

Salossa Perniössä varhain sunnuntaina tapahtunutta rivitalopaloa epäillään tahallaan sytytetyksi, kertoo poliisi. Tulipalon seurauksena yksi rivitalon...

Lue lisää »

Uutiset SDP.fi

SDP:n Skinnari: SDP sitoutunut pääradan ja keskeisten raideyhteyksien kehittämiseen

Aamulehden otsikko (25.3.) antaa virheellisen kuvan SDP:n linjasta tunnin junaan. SDP haluaa kehittää raideliikennettä suunnitelmallisesti....

Lue lisää »

Torsti ja Ihalainen: SDP ajaa työn murroksen keskellä jatkuvan oppimisen mallia, joka kuuluu kaikille

Työn murroksen keskellä olennaista on luoda ihmisille tulevaisuudenuskoa ja välttää uhkakuvien ja pelon lietsontaa. Se edellyttää panoksia koulutukseen...

Lue lisää »